size_t ve ssize_t Sorunsalı

Bir önceki yazıda, write() fonksiyonunu görmüş ve bununla beraber iki adet tür eş ismi yani typedef ile tanışmıştık: size_t ve ssize_t. Tekrar hatırlayalım:

 • size_t, C standartlarında olan bir tür eş ismidir. Implementation defined bir tür olup, sizeof operatörünün dönüş değeri bu türden olmaktadır. Tipik olarak array’deki eleman sayısı gibi nesne sayılarını göstermek için kullanılan bir türdür. size_t türü, array’ler dahil olmak üzere var olabilecek en büyük nesnenin boyutunu tutabilmelidir. İşaretsiz bir tam sayı yani unsigned integer olacağı standartlarda garanti edilmiştir. unsigned int, unsigned long ve unsigned long long gibi bir tür olabilir. [1]

 • ssize_t ise C standartlarında olmayan fakat POSIX standartlarında olan bir tür eş ismidir. Byte sayısı saymak ya da hata bildirmek için kullanılır. [2] Özünde size_t türünün işaretli versiyonu olarak düşünülmüştür. [3] İlgili sistemde size_t hangi türden ise, örneğin unsigned int, ssize_t onun işaretli versiyonu olabilir, örneğin signed int, ama böyle olmak zorunda değildir.

 • size_t türü [0, SIZE_MAX] arasındaki değerleri tutabilmelidir. SIZE_MAX, limits.h içerisinde tanımlanmaktadır. [4] C99’dan itibaren size_t türünün en az 16 bit genişliğinde olacağı yani 65535’e kadar olan tam sayı değerlerini tutabileceği garanti edilmiştir. [1]

 • ssize_t türü [-1, SSIZE_MAX] arasındaki değerleri tutabilmelidir. [5] POSIX standartlarına göre SSIZE_MAX değeri en az _POSIX_SSIZE_MAX olmalıdır. _POSIX_SSIZE_MAX ise 32767 olarak tanımlanmıştır. [6] Yani ssize_t türünde tanımlanmış bir değişken, en kötü ihtimalle [-1, 32767] arasındaki değeleri tutabilmektedir.

ssize_t türü, size_t türünün işaretli versiyonu olarak düşünülmüş ve standartları okuduğumuz zaman bu durumu bir miktar gözlemleyebiliyoruz. Programımızı C99 standartlarına uygun yazdığımız zaman C99, size_t türünün en az 16-bit genişliğinde olacağını garanti etmiştir. POSIX standartları da ssize_t türünün en az [-1, 32767] aralığını tutabileceği belirtiyor, yani aslında işaretli 16-bit türünden bahsediyor. Yani her iki standarta göre her iki tür de en az 16-bit genişliğinde olmalıdır.

size_t türünden bir değişkende tutulan bir değerin, bir işaret hatası olmadan ssize_t türünden bir değişkende tutulabileceğinin garantisi yok. Örneğin her ikisi de 16-bit genişliğinde ise, 16-bit genişliğindeki tüm işaretsiz tam sayılar aynı genişlikteki işaretli bir değişkende tutulamaz. Örneğin 40000 (decimal) değeri bir problem oluşturacaktır. Peki bundan bize ne?


write() POSIX fonksiyonunu tekrar hatırlayalım:

#include <unistd.h>

ssize_t write(int fd, const void buf[.count], size_t count);

size_t türünden olan 3. parametre, kaç byte yazma yapacağımızı söylememizi sağlıyor. write() ise bize kaç byte’lık veriyi başarılı bir şekilde yazdığını dönüyor. Fakat dikkat ederseniz dönüş değerinin türü size_t değil, ssize_t. Çünkü write(), hata durumunda bize -1 dönüyor. size_t işaretsiz bir tür olduğu için dönüş değerini göstermek için kullanılamaz, o yüzden ssize_t türünden bir dönüş türüne sahip.

size_t ve ssize_t türlerinin genişliklerinin 16-bit olduğu örnekten devam edelim. write(..,..,40000) gibi bir çağrı yaparsak ve 40000 byte yazılırsa ne olacak? write(), 40000 değerini dönmek isteyecek fakat ssize_t bu değeri bir işaret hatası olmadan tutacak kadar geniş değil. İşte POSIX standartları bu durum için böyle bir açıklama yapıyor: [7]

If the value of nbyte is greater than {SSIZE_MAX}, the result is implementation-defined.

Yani yazmak istediğimiz byte sayısı, ssize_t nin tutabileceği maksimum değeri aşıyorsa, sonuç implementation defined olur diyorlar. Bu da “Git, kodunun çalışacağı işletim sisteminin dokümanına bak” demek. E biz de gidip Linux dokümanlarına bakalım.

Elbette POSIX standartları geniş donanım ve işletim sistemi çeşitliliğini kapsamayı hedefliyor, C standartları gibi. Örneğin günümüzde pratikte görme ihtimalimiz düşük olsa da 16 bitlik bir işlemcide POSIX uyumlu bir işletim sistemi çalışıyor olabilir. Bu yüzden ilgili limitlerin minimum değerleri oldukça küçük. Fakat pratikte gömülü taraf da dahil olmak üzere bir Linux işletim sistemi çalışıtırıyorsak o işlemci en az 32 bit hatta büyük olasılıkla artık 64 bit olacaktır. Yine de sistem programlama yapan kişiler olarak bu limitleri ve durumları akılda tutmak iyi olacaktır.


Linux’ta implement edilmiş olan write() fonksiyonun detayı ise şöyle: [8]

On Linux, write() (and similar system calls) will transfer at most 0x7ffff000 (2,147,479,552) bytes, returning the number of bytes actually transferred. (This is true on both 32-bit and 64-bit systems.)

Aynı açıklama henüz değinmediğimiz read() fonksiyonu için de yapılmıştır: [9]

On Linux, read() (and similar system calls) will transfer at most 0x7ffff000 (2,147,479,552) bytes, returning the number of bytes actually transferred. (This is true on both 32-bit and 64-bit systems.)

32 ve 64 bit sistemlerin hepsinde maximum transfer boyutu 0x7ffff000 olarak belirtilmiş. Yani write() fonksiyonu bu değerden büyük bir değer dönemez. Bu değer ise 32-bit genişliğinde bir işaretli tam sayının tutabileceği değer aralığı arasında. Fakat hala problemlerimiz var: Linux üzerinde SSIZE_MAX ne? Yani ssize_t türünün bu değeri bir işaret hatası oluşturmadan tutabileceğinden emin miyiz?

C ve POSIX standartlarını beraber okuduğumuz zaman ssize_t türünün aralığının size_t türünün aralığını kapsadığına dair bir çıkarım yapamıyoruz. Hatta ssize_t türünün, size_t türünün işaretli türü olabileceği söyleniyor. Bu zaten size_t türünden bir değişkendeki “büyük” sayıların işaret hatası olmadan ssize_t türünde ifade edilemeyeceğini açıkça belirtiyor. Odağımızı Linux’la sınırlasak bile ssize_t türünün en az 32-bit genişliğinde olacağını garanti eden bir durum yok. Fakat pratikte durum bu kadar kötü değil.

Genel POSIX sistemlerden ayrılıp Linux sistemlere bakacak olursak, eğer SSIZE_MAX değeri 0x7ffff000 dan büyük ise bir problemimiz yok. Çünkü zaten Linux üzerinde write() ve read() fonksiyonları maksimum bu değeri dönebiliyorlar ve ssize_t bu değeri tutabilecek kadar geniş ise tamamız. 👍


Hadi gelin sistemimizdeki SSIZE_MAX değerine bakalım:

ay@dsklin:~$ getconf -a | grep SSIZE_MAX
SSIZE_MAX             32767
_POSIX_SSIZE_MAX          32767

32767 mi? Şaka mı? 🤦 64 bit sistem üzerinde bu komutu çalıştırıyorum ve böyle bir değer dönüyor. _POSIX_SSIZE_MAX ın 32767 olması doğru, çünkü bu POSIX’in belirlediği sabit bir sayı. Bu sayı SSIZE_MAX ın alabileceği en düşük değeri belirtiyor. Benim sistemde ise gerçekten SSIZE_MAX en düşük değerde mi? Bir de aynı değeri limits.h içerisindeki makroyu kullanarak yazdıralım:

#include <stdio.h>
#include <limits.h> // For SSIZE_MAX
#include <unistd.h> // For sysconf

int main() {
  // Print the SSIZE_MAX from limits.h
  printf("SSIZE_MAX from limits.h: %zd\n", SSIZE_MAX);

  // Get and print the SSIZE_MAX from sysconf
  long sysconf_value = sysconf(_SC_SSIZE_MAX);
  if (sysconf_value == -1) {
    printf("Failed to get SSIZE_MAX from sysconf");
  } else {
    printf("SSIZE_MAX from sysconf: %ld\n", sysconf_value);
  }

  return 0;
}

Programı derleyip çalıştırdığımızda

SSIZE_MAX from limits.h: 9223372036854775807
SSIZE_MAX from sysconf: 32767

çıktısını elde ediyoruz. O uzun sayının hexadecimal karşılığı 0x7FFFFFFFFFFFFFFF yani 64-bit genişliğindeki işaretli tam sayının alacağı en yüksek değer. Bu 64 bir sistem için mantıklı ve Linux’un belirttiği 0x7ffff000 limit değerin de çok çok üstünde.

Gelin aynı kodu 32-bit bir sistem için derleyelim. Bunun için gcc -m32 şeklinde bir derleme yapabiliriz fakat 64-bit bir sistemde bu şekilde derlerken hata alıyorsanız sudo apt install gcc-multilib (Ubuntu için verdim) şeklinde 32-bit derlemek için gerekli paketleri kurmanız gerekiyor. Bu noktadan sonra -m32 ile derleme yapabilmeniz lazım. Bu şekilde aynı kodu derleyip çalıştırdığımızda ise

SSIZE_MAX from limits.h: 2147483647
SSIZE_MAX from sysconf: 32767

çıktısını alıyoruz. Bu da 0x7FFFFFFF demek yani 32-bit genişliğindeki işaretli bir tam sayısının alacağı en yüksek değer.

Özetle pratikte gözüken hem 32-bit hem de 64-bit sistemlerde SSIZE_MAX değeri, Linux’un belirlediği 0x7ffff000 limit değerinin üzerinde olduğu. Pratikte bu sistemler ile çalışacağımız düşünürsek aslında bir problem yok.


Peki getconf kabuk komutu veya sysconf() fonksiyonu bize niye farklı bir sayı dönüyor?

sysconf() bir POSIX fonksiyonu [10] ve runtime sırasında uygulamanın üzerinde çalıştığı sistemle ilgili çeşitli limit değerlerin sorgulanmasını sağlıyor. Bu fonksiyon, Linux üzerinde de bulunuyor.[11]

#include <unistd.h>

long sysconf(int name);

Fakat yukarıdaki kodda bulunan sysconf(_SC_SSIZE_MAX) çağrısı, glibc ye özgü bir çağrı çünkü _SC_SSIZE_MAX sembolik sabiti POSIX standartlarında belirtilen bir sabit değil. GNU dokümanlarında ise şöyle bir açıklama yapılmış: [12]

...
_SC_SSIZE_MAX

  Inquire about the maximum value which can be stored in a variable of type ssize_t.

Bize gerçekten de ssize_t nin tutabileceği maksimum değeri vermesi gerekiyor. Fakat işler tam da öyle değil. glibc nin 2.39 sürümünün kaynak koduna baktığımızda aslında bu sembolik sabit ile yapılan sysconf() çağrısının bize _POSIX_SSIZE_MAX değerini döndürdüğünü görüyoruz: [13]

posix/sysconf.c
115case _SC_NZERO:
116 return NZERO;
117
118case _SC_SSIZE_MAX:
119 return _POSIX_SSIZE_MAX;
120
121case _SC_SCHAR_MAX:
122 return SCHAR_MAX;

Neden POSIX’in belirlediği en düşük limiti dönüyor, bilmiyorum! Ama bizler için doğru olmadığı kesin. getconf kabuk komutu da aslında sysconf() fonksiyonunu çağırdığı için terminalde de aynı değeri gördük [14].

Yapılacaklar

Bunu glibc gruplarına sorabilirsin.

Fakat GNU dokümanlarında sysconf() dokümantasyonunda şöyle bir ifade mevcut: [15]

We recommend that you first test for a macro definition for the parameter you are interested in, and call sysconf only if the macro is not defined

Yani diyorlar ki aradığınız parametreyi gösteren bir macro yok ise sysconf() ile sorgulama yapın. Bizim durumumuzda aslında limits.h içerisinde SSIZE_MAX değeri mevcut. Bunu net belirtmemişler ama acaba bu macro tanımlı olduğunda sysconf() doğru değeri vermiyor (yani vermek zorunda değil) olabilir mi? Yani SSIZE_MAX zaten tanımlı olduğu için sysconf() ile biz doğru olmayan bir sonuç alıyor olabilir miyiz? Ama öte yandan da adamlar bam diye return _POSIX_SSIZE_MAX; yazıp geçmişler yani SSIZE_MAX tanımlı mı değil mi durumu pek kontrol ediliyor gibi değil. Belki de glibc için SSIZE_MAX ın tanımlı olmama durumu yoktur. Yine de bu mantığı çok anlamış değilim.

Ben bu konuyu SO’da sordum fakat pek tatmin edici bir cevap gelmedi ama bir kişinin yorumuna göre limits.h içerisindeki SSIZE_MAX değerine güvenebiliriz. [16] Yani hem 32-bit hem de 64-bit sistemlerde görünüşe göre güvendeyiz.


glibc’nin kaynak kodlarına baktığım zaman ise SSIZE_MAX ile ilgili iki yerde tanımlama görüyorum:

Bu [17]

posix/bits/posix1_lim.h
164#ifndef SSIZE_MAX
165/* ssize_t is not formally required to be the signed type
166  corresponding to size_t, but it is for all configurations supported
167  by glibc. */
168# if __WORDSIZE == 64 || __WORDSIZE32_SIZE_ULONG
169# define SSIZE_MAX LONG_MAX
170# else
171# define SSIZE_MAX INT_MAX
172# endif
173#endif

ve bu [18]

posix/regex_internal.h
153#ifndef SSIZE_MAX
154# define SSIZE_MAX ((ssize_t) (SIZE_MAX / 2))
155#endif

Bunlardan iki adet çıkarım yapabiliriz:

 1. ssize_t türü 32-bit sistemlerde 32-bit genişliğinde, 64-bit sistemlerde ise 64-bit genişliğinde.

 2. ssize_t gerçekten de size_t nin işaretli versiyonu olarak kullanılıyor.

Uçtan Uca

SSIZE_MAX ın minimum 0x7fffffff olacağını hem deneyimledik hem de kaynak kodlardan gördük diyebiliriz. Linux’taki fonksiyonlar 0x7ffff000 dan büyük bir değer dönmeyeceği için bir problem pratikte yok. Ama bu kadar dibine girmişken kendi C programımızda write() veya read() fonksiyonlarını çağırdığımızda neler oluyor, uçtan uca onu bir anlamaya çalışalım.

write() fonksiyonu glibc tarafından implement edilmiş durumda. Fakat glibc gibi büyük kütüphanelerin kodlarını takip etmek oldukça zor. Örneğin write() fonksiyonu için stub benzeri yapılar kullanılmış. [19] Onun yerine daha basit bir implementasyon olan musl a bakalım: [20]

#include <unistd.h>
#include "syscall.h"

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count)
{
 return syscall_cp(SYS_write, fd, buf, count);
}

write() fonksiyonu aslında doğrudan syscall yapan bir fonksiyon, sys_write isimli syscall’ı çağırıyor. Bu syscall ise kernel içerisinde tanımlanmış durumda [21]

SYSCALL_DEFINE3(write, unsigned int, fd, const char __user *, buf,
  size_t, count)
{
 return ksys_write(fd, buf, count);
}

Sonra [22]:

ssize_t ksys_write(unsigned int fd, const char __user *buf, size_t count)
{
 struct fd f = fdget_pos(fd);
 ssize_t ret = -EBADF;

 if (f.file) {
  loff_t pos, *ppos = file_ppos(f.file);
  if (ppos) {
   pos = *ppos;
   ppos = &pos;
  }
  ret = vfs_write(f.file, buf, count, ppos);
  if (ret >= 0 && ppos)
   f.file->f_pos = pos;
  fdput_pos(f);
 }

 return ret;
}

ve [23]:

ssize_t vfs_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *pos)
{
 ssize_t ret;

 if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE))
  return -EBADF;
 if (!(file->f_mode & FMODE_CAN_WRITE))
  return -EINVAL;
 if (unlikely(!access_ok(buf, count)))
  return -EFAULT;

 ret = rw_verify_area(WRITE, file, pos, count);
 if (ret)
  return ret;
 if (count > MAX_RW_COUNT)
  count = MAX_RW_COUNT;
 file_start_write(file);
 if (file->f_op->write)
  ret = file->f_op->write(file, buf, count, pos);
 else if (file->f_op->write_iter)
  ret = new_sync_write(file, buf, count, pos);
 else
  ret = -EINVAL;
 if (ret > 0) {
  fsnotify_modify(file);
  add_wchar(current, ret);
 }
 inc_syscw(current);
 file_end_write(file);
 return ret;
}

Burada MAX_RW_COUNT dikkat çekici. İşte Linux’un koyduğu limit buradan geliyor.

Bakalım [24]:

#define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_MASK)

Burada mimariye özgü tanımlamalar olabiliyor ama sayfa boyutunu 12 bit, int i de 32 bit olarak düşünürsek aslında 0x7ffff000 = 0x7fffffff - 0xfff ilişkisinden elde edilmektedir. count yani gerçekten yazım yapılan değer ise aslında if ile bu değere kernel içerisinde limitlenmektedir. x86 mimarilerde page size yani sayfa boyutu tipik olarak 4K olmaktadır, yani 12 bit. ARM gibi mimarilerde ise daha büyük sayfa boyutları olabiliyor, x86’da da olabiliyor elbette. Ama anlaşılan, ilgili fonksiyonlar en büyük değer olarak 0x7ffff000 dönüyorlarsa en küçük sayfa boyutu günümüzde kernel tarafından 4K olarak ayarlanıyor. Aksi taktirde PAGE_MASK değeri değişecek MAX_RW_COUNT sembolik sabiti de bu değeri aşacaktır.

Özet

Özetle, Linux üzerinde ssize_t türü ve write()/read() fonksiyonları düşünüldüğünde pratikte bir problem bulunmamaktadır. O kadar yazdık, sonuç bu. 😄