Process Kavramı

An operating system is only as good as the applications that run on it.

Anonim ?

İşletim sistemleri eğer üzerlerinde herhangi bir program çalıştırmazlarsa pek de kullanışlı olmuyorlar. Sonuçta temel var oluş amaçları zaten kullanıcıların problemlerini çözen programların sorunsuzca çalışmasını ve bu programları geliştiren programcılara çeşitli kolalıklar sağlamak. O yüzden üzerinde bir şey program çalıştırmayan bir işletim sistemi pek kullanışlı olmayacaktır. Bilgisayarınızı açıp, giriş yaptıktan sonra sadece ekrana baktığınızı düşünün, herhalde pek keyif almazdınız.

İşletim sistemi üzerinde çalışan programlara process denilmektedir. Türkçe karşılığı olarak proses (eh…) ya da süreç kelimelerini kullanabiliriz. Bilgisayarımızda programlar çalıştırılabilir dosyalar olarak ikincil hafızada yani diskimizde dururlar, birinci hafıza bellek yani RAM’dir. Biz bir programı çift tıklayıp ya da terminalden adını yazıp çalıştırdığımızda diskte duran çalıştırılabilir kodlar işletim sistemi tarafından diskten okunur ve belleğe açılır ve daha sonra bellek üzerinde yürütülmeye başlanır. İşte bu işlem de process creation yani proses yaratma/oluşturma olarak adlandırılır. İlgili program artık işletim sistemi tarafından bir proses haline getirilmiştir ve işlemci üzerinde yürütülür.

Diskte duran bir bilgisayar programı proses haline gelip yürütülmeye başlandığı zaman kernel içerisinde birçok işlem yapılır. Kernel o anda sistem üzerinde çalışan tüm prosesleri takip etmek zorundadır.

Eğer aynı programı tekrar çalıştırırsak yani o programdan aynı anda birden fazla çalıştırırsak her biri ayrı proeses haline gelir. Örneğin Linux üzerinde birden fazla terminal çalıştırdığımız zaman ve eğer BASH kullanıyorsak diskte duran BASH programı terminal sayısı kadar çalıştırılır ve hepsi ayrı proses haline gelir.

Prosesler bir olaylar silsilesidir.

Prosesler ile İlgili Komutlar

Sistem programlama açısından proses kavramına bakmadan önce Linux’u kullanan bir kullanıcı olarak proses ile ilgili kullanabileceğimiz komutlara bir bakalım.

Bu komutların en meşhuru ps yani process status komutudur. Bu komut birçok argüman alabilmektedir.

alper@brs23-2204:~$ ps u

USER     PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
alper    1774 0.0 0.0 165144 5888 tty2   Ssl+ 08:56  0:00 /usr/libexec/gdm-wayland-session env GNOME_
alper    1778 0.0 0.1 225796 15616 tty2   Sl+ 08:56  0:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --session
alper    4762 0.0 0.0 14184 5504 pts/0  Ss+ 09:06  0:00 /usr/bin/bash --init-file /usr/share/code/r
alper    4766 0.0 0.0 14184 5504 pts/1  Ss  09:06  0:00 /usr/bin/bash --init-file /usr/share/code/r
alper    5280 0.0 0.1 18172 8884 pts/1  S  09:10  0:00 zsh
alper    5326 0.0 0.0 16380 4436 pts/1  S  09:10  0:00 zsh
alper    5342 0.0 0.0 17784 5588 pts/1  S  09:10  0:00 zsh
alper    5343 0.0 0.0 17768 5204 pts/1  S  09:10  0:00 zsh
alper    5345 0.0 0.0 20304 3328 pts/1  Sl  09:10  0:00 /home/alper/.cache/gitstatus/gitstatusd-lin
alper    5371 3.5 0.3 42000 28192 pts/1  S+  09:10  0:31 /home/alper/.local/share/virtualenvs/ayazar
alper    7160 0.0 0.0 14156 5248 pts/2  Ss  09:24  0:00 bash
alper    7236 0.0 0.0 15424 3328 pts/2  R+  09:25  0:00 ps u

Örneğin ps u dediğimiz zaman o kullanıcıya ait çalışan prosesler hakkında bilgi verir. Ya da ps -e diyerek sistemde çalışan tüm prosesleri görebiliriz.

alper@brs23-2204:~$ ps -e --no-headers | wc -l

269

Örneğin benim sistemimde 269 adet proses çalışıyormuş. Masaüstü ortamı kurulu, kullanıcının interaktif olarak bilgisayarı kullandığı bir Linux sisteminde, örneğin Ubuntu üzerinde çalışıyorsunuz diyelim, birkaç yüz adet proses görmek şaşırtıcı değildir.


Bazı işletim sistemlerinde process yerine task da denmektedir. Bu biraz işletim sisteminin jargonuna da bağlıdır. Örneğin FreeRTOS işletim sisteminde task kelimesi kullanılmaktadır ama Linux’ta proses diyoruz.

task_struct

Çalışan her proses için kernel çeşitli bilgiler tutmak zorundadır. İşte bu bilgilerin tutulduğu yere Process Control Block (PCB) diyebiliriz. Yine burada işletim sisteminden işletim sistemine isimler değişebilir ama mantık aynıdır. PCB ismi de bana Baskı Devre Kartı’nı çağrıştırıyor.

Linux kernel’i C dilinde yazılmış bir programdır ve PCB veri yapısı için bir struct oluşturulmuştur. Bu struct’ın adı task_struct oldup sched.h içerisinde tanımlanmıştır. [1]

struct task_struct {
#ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
 /*
  * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
  * must be the first element of task_struct.
  */
 struct thread_info thread_info;
#endif
 unsigned int   __state;

 /* saved state for "spinlock sleepers" */
 unsigned int   saved_state;
//******//
}

Yukarıda çok kısa bir parçasını gösterdim. task_struct, büyük bir veri yapısıdır. Örneğin kernel 6.9.5 sürümünde yorumlar ve önişlemci makroları ile beraber 820 satır yer kaplamaktadır. Ayrıca buradaki elemanların bir kısmı sadece pointer elemanlardır yani aslında daha başka veri yapılarını da gösterici yolu ile içermektedir. Yıllar içerisinde kernel geliştikçe task_struct da büyümüştür.


Özellikle ilk aşamada prosesler ile ilgilendiğimiz kavramlar daha temel kavramlar olacaktır. Bu yüzden task_struct içerisindeki birkaç elemana bakacağız.

PID

PID dendiği zaman aklınıza PID kontrolcü gelebilir ama Linux dünyasında PID, Process ID demektir. Linux üzerinde koşan her bir prosesin bir ID değeri olmaktadır, buna PID diyoruz. PID, bir tam sayıdır. Bir PID değeri sadece bir prosese ait olabilir. Bir başka deyişle herhangi bir t anında sistem üzerinde bir PID’nin gösterdiği proses yalnızca bir tanedir. Bir PID birden fazla prosesi gösteremez, bir prosesin de birden fazla PID’si olamaz. Yani uzun lafın kısası, prosesler ile PID değerleri arasında bire bir eşleme vardır.

PID değerleri kernel tarafından handle olarak kullanılır. Bir veri yapısında, değerlere erişmek için kullanılan anahtarlara handle denmektedir. Kernel, PID değerleri ile proseslerin task_struct elemanlarından oluşan bir tablo tutmaktadır. Bir PID değeri ile işlem yapılmak istendiği zaman o prosese ait task_struct elemanı kernel tarafından bulunur ve ilgili işlem yapılır. Benzer handle yapısını daha henüz pek detaylarını görmediğimiz dosya işlemlerinde de görmüştük. Orada gördüğümüz file descriptor değerleri de birer handle’dır. Yine benzer şekilde C dilinde olan FILE nesneleri de birer handle olarak kullanılmaktdır.

PID değerleri ile ilgili Linux üzerinde çeşitli limitler vardır. Herhangi bir anda PID’ler ile prosesler arasında bire bir eşleşme olacağı garanti edilmiştir. Özellikle sunucu gibi günlerce hatta yıllarca kapanmadan çalışan sistemlerde prosesler yaratılıp sonlanmaktadır. Bellirli bir noktadan sonra daha önceden kullanılmış bir PID değerinin tekrar başka bir proses için kullanılması gerekecektir. Bire bir eşleme bozulmadığı sürece bir PID değerinin birden fazla kez kullanılması problem değildir.

İpucu

Örneğin TC kimlik numarası da aslında bir ID değeridir fakat bir kişi ölürse onun TC kimlik numarası yeni doğan birine verilmez, yani universal unique bir değerdir. PID değerleri ise böyle değildir, tekrar tekrar kullanılabilir. Örneğin bir bankaya gidip numeratörden numara aldığımız zaman o numaranın başka birisinde olmaması önemlidir ve aynı zamanda yeterlidir. Ertesi gün aynı numaralar başka kişilere de verilir, yeter ki herhangi bir anda çakışma olmasın. İşte PID de bu açıdan TC kimlik numarasına değil banka sıra numarasına benzemektedir.

Linux üzerinde kernel tarafından başlatılan ilk process, init process olarak adlandırılır. Kernel adeta açıldıktan yani boot ettikten sonra sistemi bu process’e emanet eder. Geri kalan tüm işlemler bu process tarafından yapılır. Bu yüzden init process’ler özeldir ve bunlar için sistemlerimizde systemd, openrc gibi init sistemleri kullanırız. İşte init process’in PID değeri 1 olmaktadır. Bazen bu processler PID 1 process olarak da adlandırılır. Detaylarını ileride göreceğiz, bu init process yeni prosesler yarattıkça kernel bu oluşturulan yeni proseslere PID numaraları atar, 2, 3, 4 gibi. Elbette bu sayının da bir sınırı vardır. Kernel tipik olarak belli bir limit değere kadar bu sayıyı arttır ve o limit değere ulaşınca başa döner. İşte bu limit değeri /proc/sys/kernel/pid_max dosyasını okuyarak öğrenebiliriz. Örneğin benim sistemimde

alper@brs23-2204:~$ cat /proc/sys/kernel/pid_max

4194304

böyle bir değer çıktı. Tipik olarak 32767 değerini de görebilirsiniz. Yine bu dosyaya yazarak ya da başka yollardan bu limiti değiştirebilirsiniz ama şu an konumuz değil.

Not

Burada Linux üzerinde her şey dosyadır yaklaşımını tekrar vurgulamak istiyorum. /proc altında bulunan dosyaların hiçbiri diskte bulunan dosyalar değildir. Bilgisayarımızı kapattığımız zaman sabit diskimizde böyle bir klasör yer almaz. /proc, sanal dosya sistemidir. Bunu dilerseniz mount komut ile kontrol edebilirsiniz:

alper@brs23-2204:~$ mount | grep "/proc "

proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

Kernel, çeşitli parametreleri kullanıcının okuyabileceği ya da yazabileceği hale getirmek için /proc altında bunları birer dosyaymış gibi sergiler. Biz buradan bir okuma yaptığımız zaman aslında diskten bir dosya okunmaz, kernel bize döndürmek istediği değeri döndürür. İşte Linux’ta her şeyin dosya olması böyle bir şeydir. cat aslında bir dosyadan okuma yapmak için kullanılan bir komuttur, cat dosya.txt gibi. cat yine burada bir dosyadan okuma yapmaktadır ama cat in bilmediği bir şey bu dosyanın aslında diskte bir karşılığı olmadığıdır. İşte Linux üzerinde birçok arayüz standart dosya arayüzü kullanılarak sağlanmıştır. Bu sayede cat gibi bir programı farklı işler için kullanabiliyoruz. Benzer şekilde echo programını da /proc altındaki dosyalara yazma yapmak için kullanabiliriz. Bu durumda da kernel’in ayarlarını değiştirmiş olacağız. /proc altında mount edilmiş olan bu sanal dosya sistemi procfs olarak da bilinmektedir. Bknz

Kernel tipik olarak yeni proses yaratıldıkça pid_max değerine gidene kadar PID değerlerini yeni oluşan proseslere verir. Bir proses sonlandığı zaman onun PID değeri boşa çıkar. Ama sürekli geriye dönüp boşta değer var mı diye bakmak kernel açısından maliyetli olacağından ileriye doğru bu sayı arttırılır. pid_max değerine gelindiği zaman bu sefer başa dönülüp boşta olan değerler aranılır. Elbette yıllarca çalışan bir sistemde pid_max tan kat kat fazla sayıda proses yaratılıp, sonlandırılmış olabilir.

Sistem üzerinde aynı anda pid_max tan fazla proses çalışamaz. Diyelim ki pid_max kadar proses aynı anda sistem üzerinde bulunuyor. Yeni proses yaratmak istediğimiz zaman kernel boş bir PID değeri bulamayacağı için yeni proses yaratılamaz. Elbette bu durum çoğu kez olası değildir ayrıca pid_max değeri de arttırılabilir.

Henüz konumuz olmayan threads konusu ile ilgili olan bir limit değer daha vardır:threads-max değeri, /proc/sys/kernel/threads-max dosyasından okunabilir.

threads-max sistemde çalışacak toplam thread sayısını limitler. Linux açısından thread’ler ile prosesler benzer kavramlardır. Bir proses altında en az bir thread bulunur ama birden fazla thread de bulunabilir. Buna genelde multi-thread programming denir. threads-max toplam thread sayısını limitler. Ama tüm process’leirmiz tek thread’li ise aslında toplam proses sayısını da limitlemiş olacaktır.

alper@brs23-2204:~$ cat /proc/sys/kernel/threads-max
62198

alper@brs23-2204:~$ ps -e --no-headers | wc -l
281

alper@brs23-2204:~$ ps -eL | wc -l
1422

Sistem üzerinde aynı anda threads-max tan fazla proses çalışamaz.

Örneğin benin sistemimde threads-max değeri 62198’dir. Anlık olarak sistemde 281 adet proses ve 1422 adet thread çalışmaktadır. Yani ortalamada bir proses 5 adet thread’e sahiptir. Dikkat ederseniz sistemdeki threads-max değeri pid_max tan (4194304) küçük çıktı. Yani benim açımdan aslında aynı anda çalıştırabileceğim process değeri 62198 oluyor, o da her proseste sadece bir thread varsa, yoksa daha düşük olacaktır.

Hazır konusu açılmışken kullanıcı limitlerinden de bahsetmek istiyorum. BASH’te ulimit isimli bir built-in komut bulunuyor, -u flag’i ile bir sayı elde edebiliyoruz.

alper@brs23-2204:~$ type ulimit
ulimit is a shell builtin

alper@brs23-2204:~$ ulimit -u
31099

Bir de bu şekilde bu komutu çalıştıran kullanıcının aynı anda çalıştırabileceği maksimum proses sayısı (threads?) öğrenilebiliyor. [2] [3]

RLIMIT_NPROC
  This is a limit on the number of extant process (or, more
  precisely on Linux, threads) for the real user ID of the
  calling process. So long as the current number of
  processes belonging to this process's real user ID is
  greater than or equal to this limit, fork(2) fails with
  the error EAGAIN.

  The RLIMIT_NPROC limit is not enforced for processes that
  have either the CAP_SYS_ADMIN or the CAP_SYS_RESOURCE
  capability, or run with real user ID 0.

Yani pid_max ya da threads-max tan daha düşük bir değerse, ilgili kullanıcı bu sayı ile limitlenecektir. Ama root kullanıcı tipik olarak bir limite takılmaz.

Bu tip konular çoğunlukla Linux System Administrator başlığı altında yer almaktadır ama ucundan bakmış olduk.

getpid() ve pid_t

Bir program çalıştığı zaman bir proses oluştuğunu söylemiştik. Peki biz kendi programımız bir proses olup çalıştığı zaman bu prosese atanan PID değerini programın içinden alabilir miyiz? Cevabımız evet.

getpid() fonksiyonu tam olarak da bu işe yarayan bir fonksiyon. [4]

#include <unistd.h>

pid_t getpid(void);

Bildirimi unistd.h içerisinde bulunan bu fonksiyon bir parametre almıyor ve pid_t türünden bir geri dönüş değerine sahip. pid_t bir typedef yani tür eş ismi. pid_t işaretli bir tam sayı yani signed integer fakat tam olarak hangisi olacağı (short, int, long vs) belirtilmiş değil, implementation defined. [5] Örneğin x86 32-bit sistemlerde bunun int olacağını söylemek pek yanlış olmaz. POSIX standartlarına göre pid_t en fazla long int büyüklüğünde olabilir. [6] [7] [8] Bu detaylar C dilinde pid_t yi veri kaybı yaşamadan ya da işaret hatası yapmadan kullanabilmemiz için önemli.

Özetle, pid_t en fazla long int büyüklüğünde olabilecek işaretli bir tam sayı türüdür.

#include <unistd.h> //getpid(), pid_t
#include <stdio.h>

int main(void)
{
 pid_t pid;
 pid = getpid();

 printf("PID = %ld\n", (long)pid); (void)fflush(stdout);
 (void)getchar();
 return 0;
}

Yukarıdaki kod ile getpid() fonksiyonunu kullanarak prosesin PID değerini öğreniyoruz. (void) cast’ler ve fflush() fonksiyonu kafanızı karıştırmasın, burada pek önemli değiller. Bendeki çıktı bu şekilde.

PID = 4188

Programdaki getchar() fonksiyonundan dolayı biz bir girdi yapana kadar programımız çıkmadan bekliyor. Şimdi başka bir terminalde bu PID değeri ile ilgili bilgiler elde etmeye çalışalım.

ay@2204:~$ ps up 4188

USER     PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
ay     4188 0.0 0.0  2776  924 pts/1  S+  21:49  0:00 ./a.out

Görüleceği üzere bu prosesi çalıştıran kullanıcı ay ve ./a.out komutu ile çalıştırılmış.

Bir proses ile ilgili bilgier /proc/ altında da yaratılıyor. Bizim PID’yi ele alırsak:

ay@2204:/proc/4188$ cd /proc/4188

ay@2204:/proc/4188$ ll
total 0
dr-xr-xr-x  9 ay  ay  0 Jun 20 21:50 ./
dr-xr-xr-x 269 root root 0 Jun 20 21:42 ../
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 arch_status
dr-xr-xr-x  2 ay  ay  0 Jun 20 21:54 attr/
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 autogroup
-r--------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 auxv
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 cgroup
--w-------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 clear_refs
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:50 cmdline
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 comm
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 coredump_filter
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 cpu_resctrl_groups
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 cpuset
lrwxrwxrwx  1 ay  ay  0 Jun 20 21:52 cwd -> /home/ay/temp/
-r--------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 environ
lrwxrwxrwx  1 ay  ay  0 Jun 20 21:52 exe -> /home/ay/temp/a.out*
dr-x------  2 ay  ay  0 Jun 20 21:52 fd/
dr-xr-xr-x  2 ay  ay  0 Jun 20 21:54 fdinfo/
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 gid_map
-r--------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 io
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 limits
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 loginuid
dr-x------  2 ay  ay  0 Jun 20 21:54 map_files/
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:52 maps
-rw-------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 mem
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 mountinfo
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 mounts
-r--------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 mountstats
dr-xr-xr-x 55 ay  ay  0 Jun 20 21:54 net/
dr-x--x--x  2 ay  ay  0 Jun 20 21:54 ns/
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 numa_maps
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 oom_adj
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 oom_score
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 oom_score_adj
-r--------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 pagemap
-r--------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 patch_state
-r--------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 personality
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 projid_map
lrwxrwxrwx  1 ay  ay  0 Jun 20 21:52 root -> //
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 sched
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 schedstat
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 sessionid
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 setgroups
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 smaps
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 smaps_rollup
-r--------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 stack
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:50 stat
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 statm
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:50 status
-r--------  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 syscall
dr-xr-xr-x  3 ay  ay  0 Jun 20 21:54 task/
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 timens_offsets
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 timers
-rw-rw-rw-  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 timerslack_ns
-rw-r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 uid_map
-r--r--r--  1 ay  ay  0 Jun 20 21:54 wchan

Kernel her proses için /proc/<PID> altında bu şekilde sanal dosya ve klasörler oluşturuyor.

ay@2204:/proc/4188$ ls -l /proc/4188/exe

lrwxrwxrwx 1 ay ay 0 Jun 20 21:52 /proc/4188/exe -> /home/ay/temp/a.out

Örneğin exe isimli dosya aslında o prosesi oluşturan yani çalışan programı gösteriyor. Yeri geldikçe diğer dosyalara da bakarız.

pid_t Türünün C Dilinde Ele Alınması

pid_t türü ile ilgili biraz daha konuşmak istiyorum. Yukarıda da belirttiğim gibi bu tür en fazla signed long int kadar geniş olabiliyor. Fakat long olacağının garantisi yok, int olabilir bir sistemde. Peki bu türü nasıl ele alacağız? Özellikle printf() gibi variadic fonksiyonlarda dikkat etmek gerekiyor.

printf() gibi variadic fonksiyonları, variadic parametrelerin türünü anlamak için çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Örneğin printf() fonksiyonu ilk parametresi olan string içerisinde %d ile eşlediği parametreyi int, %ld ile eşlediği parametreyi long olarak ele alıyor. Derleyicinin bu tarz fonksiyonlarda tür kontrolü yapma şansı düşük, gerçi modern derleyiciler printf() te bunu yapabiliyor ama bizler C programcıları olarak doğru kod yazmalıyız. Variadic fonksiyonlarda kontrol mekanizmaları kısıtlı olduğu için programcıların doğru casting işlemlerini yapması gerekiyor. Peki printf() ile pid_t yi yazdırırken bunu neyle eşleyeceğiz, %d mi %ld mi yoksa başka bir şey mi?

pid_t, long türünden büyük olamaz. O halde (long)pid şeklinde casting işlemi yapmamız bir veri kaybı yaratmayacaktır. Elimizde long türden bir nesne olduğunu bildiğimizde bunu %ld ile bastırabiliriz. [9] Bir diğer seçeneğimiz de C99 ile dile eklenen intmax_t türünü kullanmak. intmax_t nin platformdan bağımsız olarak dilde bulunan herhangi bir işaretli tam sayı türündeki bir değeri tutabileceği garanti edilmiş durumdadır. pid_t nin long u geçemeyeceğini biliyoruz fakat böyle bir bilgi olmasaydı bu sefer intmax_t ye cast edebilirdik. Bu türden bir değeri de printf() içerisinde %jd ile yazdırabiliriz.

Kullanıcı ve Grup ID

Linux sistemleri çok kullanıcılı sistemlerdir. Her bir kullanıcının bir kullanıcı adı vardır. Fakat işletim sistemi seviyesinde kullanıcı takibi isimler ile değil numalar üzerinden yapılır. Buna kullanıcı numarası, user ID ya da çoğu zaman UID adı verilir. Bir kullanıcının bir adet UID numarası olabilir. Aksine, kullanıcıların ait olduğu gruplar vardır. Güncel sistemlerde kullanıcılar tipik olarak birden fazla gruba dahildir. Grupların da bir numarası vardır, group ID ya da GID olarak belirtilir. Kullanıcı/grup ID mekanizması Linux üzerindeki temel izin kontrol mekanizmasını oluşturur. Dosya sistemindeki her klasör ve dosyanın da ID bilgileri vardır ve bir kullanıcının dosya sistemi üzerinde yapabileceği şeyler (dosya yaratma, silme, var olan dosyayı değiştirme, okuma gibi) bu ID’ler üzerinden kontrol edilir.

id kabuk komutu ile kullanıcı ID ve ait olduğumuz grup ID değerlerini görebiliriz.

ay@2204:~$ id

uid=1000(ay) gid=1000(ay) groups=1000(ay),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),110(lxd)

Örneğin benim UID değerim 1000 imiş ve dahil olduğum ana, primary grubun ID değeri yani GID değeri de 1000 imiş. Onun dışında dahil olduğum başka gruplar da varmış. Bildiğim kadarıyla ilk UNIX sistemlerde bir kullanıcının bir grubu olabiliyormuş ama bu çeşitli kısıtlar getirdiği için kullanıcıların ek yani supplementary group ları olması da sağlanmış. Günümüzdeki Linux sistemlerde de bir kullanıcının bir UID değeri olsa da dahil olduğu birden fazla grup olabilir.

Linux proseslerin de ait olduğu kullanıcı ve grup ID’leri vardır. Çünkü prosesler, kullanıcılar ile ilişkilendirilir.

Prosesler için task_structisimli bir veri yapısından bahsetmiştik. Bu bilgiler de burada tutulmaktadır. İlgili veri yapısı içerisinde cred isimli, credential ?, bir veri yapısına pointer bulunur. Bu veri yapısı içerisinde de ilgili ID bilgileri saklanır: [10]

struct cred {
 atomic_long_t usage;
 kuid_t  uid;  /* real UID of the task */
 kgid_t  gid;  /* real GID of the task */
 kuid_t  suid;  /* saved UID of the task */
 kgid_t  sgid;  /* saved GID of the task */
 kuid_t  euid;  /* effective UID of the task */
 kgid_t  egid;  /* effective GID of the task */
 kuid_t  fsuid;  /* UID for VFS ops */
 kgid_t  fsgid;  /* GID for VFS ops */
 //
}

uid_t ve gid_t

Bir proses, kendisine ait olan id değerlerini sistem fonksiyonlarına çağrı yaparak öğrenebilir. UID için uid_t, GID için gid_t veri türleri tanımlanmıştır. Bunlar typedef edilen tür eş isimleridir, tam sayı şeklinde tanımlanırlar. pid_t nin aksine genişlikleri ile ilgili bir kısıtlama POSIX standartlarında yapılmamıştır. Peki uid_t türünden bir değişkeni nasıl printf() ile yazdırabiliriz? uid_t nin işaretli olup olmaması konusunda da bir bilgi verilmemiştir. O yüzden nümerik olarak olabilecek en yüksek tam sayı değerini tutan ve C99 standartı ile C diline eklenmiş uintmax_t türünü kullanmamız en mantıklısıdır. [11] Böyle bir değeri de printf() içerisinde %ju ile bastırabiliriz. Fakat pratikte bu kadar zorlamaya gerek yok. Örneğin Advanced Programming in The UNIX Environment kitabında int gibi davranılmış ve %d ile eşleştirilmiştir, cast yapılmadan ki bence en azından cast yapılmalıdır. The Linux Programming Interface adlı kitapta long a cast yapılıp, %ld ile yazdırılmıştır. Ben Kaan Aslan Hoca’nın yaklaşımını doğru buluyorum ve uintmax_t kullanacağım. Fakat cast ettiğiniz sürece pratikte en az int olmak üzere bir tam sayıya cast ettiğiniz zaman problem yaşamamanız gerekir çünkü ID değerleri çok büyük sayılar olmuyor. Fakat bir varsayım yapmadan ilerlemek istiyorsak uintmax_t en iyi seçenek.

Kullanıcı ve grup ID öğrenmek için getuid() ve getgid() fonksiyonlarını kullanabiliriz. Prototipleri unistd.h içerisindedir.

#include <unistd.h>

uid_t getuid(void);
gid_t getgid(void);

Örnek:

#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h> //uintmax_t

int main(void){
 uid_t uid;
 gid_t gid;

 uid = getuid();
 gid = getgid();

 printf("UID = %ju, GID = %ju\n", (uintmax_t)uid, (uintmax_t)gid);
 return 0;
}

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımız zaman bendeki çıktı:

UID = 1000, GID = 1000

Efektif UID ve GID: EUID ve EGID

Proseslerin bir de efektif yani etkin ID değerleri vardır. Biraz önce baktıklarımız real ID olarak da geçmektedir. Efektif ID’ler de benzer şekilde sistem fonksiyonları kullanılarak öğrenilebilirler. Burada da

#include <unistd.h>

uid_t geteuid(void);
gid_t getegid(void);

fonksiyonlarını kullanacağız. Programımızı değiştirelim:

#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h> //uintmax_t

int main(void){
 uid_t uid, euid;
 gid_t gid, egid;

 uid = getuid();
 euid = geteuid();
 gid = getgid();
 egid = getegid();

 printf("UID = %ju, GID = %ju\n", (uintmax_t)uid, (uintmax_t)gid);
 printf("EUID = %ju, EGID = %ju\n", (uintmax_t)euid, (uintmax_t)egid);
 return 0;
}

ve çalıştıralım:

UID = 1000, GID = 1000
EUID = 1000, EGID = 1000

Aynı değerleri gördük, bunların olayı nedir?

Etkin ID’lerin tam olarak ne işe yaradığına daha sonra bakacağız. Fakat kernel, process’in bir şeyi yapma yetkisinin olup olmadığına bakmak için etkin ID değerlerini kullanır. Örneğin proses bir dosyaya yazma yapmak istiyorsa bunu yapıp yapamayacağı etkin ID değerleri ile kontrol edilir. Etkin ID’lerin, Gerçek ID’lerden nasıl farklı olacağı bir başka yazının konusu ama demo amaçlı SUID kullanarak bir bakalım:

ay@2204:~/temp$ sudo chown 4123:3456 a.out

ay@2204:~/temp$ ll a.out
-rwxrwxr-x 1 4123 3456 16136 Jun 21 00:04 a.out*

ay@2204:~/temp$ sudo chmod +s a.out

ay@2204:~/temp$ ./a.out
UID = 1000, GID = 1000
EUID = 4123, EGID = 3456

ay@2204:~/temp$ ll a.out
-rwsrwsr-x 1 4123 3456 16136 Jun 21 00:04 a.out*

Yukarıda ne oldu? Derlenmiş programımızın dosyasının, a.out, sahipliğini sistemimde olmayan 4123 ID’li kullanıcıya ve 3456 ID’li gruba geçirdim, bunları uydurdum. Daha sonra dosyanın SUID bayrağını set ettim. Bu durumda dosyayı çalıştırdığımız zaman gerçek ID’lerin benim ID’ler fakat etkin ID’lerin diğer ID’ler olduğunu görüyoruz. Yani programı ben çalıştırmış olsam da proses adet diğer ID’li kullanıcı çalıştırıyormuş gibi, onun yetkileri ile çalışıyor.

Bunlara daha sonra bakacağız, şimdilik bu kadar 👋

Bakmaya Değer

: [12]