Dosya Yaratma ve Açma: open()

Genel kavramları gördük, biraz ısındık diye düşünüyorum. Şimdi temel I/O fonksiyonlarından devam edelim.

Bir programın yaptığı temel işlemlerden biri I/O işlemleridir, yani giriş ve çıkış işlemleri. E bu da beklenen bir şey değil mi? Bilgisayar programları günün sonunda veri alıp, ki bu veri kullanıcı girdisi olabilir, bir dosyadaki kayıtlı veriyi okumak olabilir, bu veriyi işleyip dışarıya aktaran akışlardır. Durum böyle olunca I/O işlemleri programlamanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Linux gibi Unix türevi sistemlerde ise dosyalar daha da anlamlıdır. Çünkü bu sistemlerde “(Neredeyse) Her şey dosyadır.” şeklinde bir tabir vardır, duymuş olabilirsiniz. Bu betimlemeyi farklı perspektiflerden değerlendirebiliriz. Linux sistemlerde kernel’e ait çeşitli parametreler bile dosya sistemi üzerinde adeta diskte var olan dosyalardan bir değer okunuyormuş gibi okunabilir ya da yazılıyormuş gibi değiştirilebilir, /sys ve /proc gibi. Linux sistemlerde diskte var olmayan ancak çeşitli işlemleri yapmak için kullanılan sanal dosyalar vardır. Kullanıcı açısından bakıldığında böyledir.

Yazılımcı açısından bakıldığında ise Linux sistemlerdeki birçok bileşen bir dosyaymış gibi gözükmektedir. Aslında bunun örneklerini önceki yazılarda biraz gördük. Dosyalara yazmak için bulunan write() fonksiyonu ile 1 nolu dosyaya, file descriptor, bir veri yazdığımız zaman bu veriler terminal ekranımıza düştü. İlerleyen kısımlarda göreceğiz ki başka bir numaraya yazdığımızda bu yazdıklarımız gerçek bir dosyaya gidecek. Yani write() fonksiyonunu bir dosya API’si olarak düşünürsek aynı API fonksiyonu ile farklı işlemler yapabildik. Linux üzerinde temel dosya işlemleri için open(), close(), read(), write() fonksiyonları vardır. İşte biz bu fonksiyonları kullanarak gerçek dosyalara erişebilir, aygıt sürücüler üzerinden donanıma da erişebiliriz. Programcı açısından Linux üzerinde birçok bileşen temel dosya fonksiyonları ile kullanılabilir. Bu yüzden Linux üzerinde I/O fonksiyonları ekstra kıymetlidir.


Sistem fonksiyonlarını düşündüğümüzde bildiğimiz türden (regular) dosyaları yaratıp açmak için kullanabileceğimiz tek bir fonksiyon vardır, o da open() fonksiyonudur. Bunun dışında openat() ve creat() fonksiyonları olsa da bunlar aslında open() ile benzerdir, open() çağırılıyor gibi düşünebiliriz.

fopen() gibi fonksiyonlar sistem fonksiyonu değildir. Bunlar, standart C kütüphanesinde bulunan kütüphane fonksiyonlarıdır. Linux üzerinde fopen() çağrısı yapan bir program C kütüphanesi aracılığı ile yine open() sistem fonksiyonunu çağıracaktır.

open() sistem fonksiyonu da çoğu zaman doğrudan sys_open isimli sistem çağrısını, syscall, yapmaktadır. Günün sonunda bir dosyanın yaratılması veya var olan bir dosyanın açılması kernel tarafından yapılır.

#include <fcnlt.h>

int open(const char* path, int flags, ...);

Prototip’i fcnlt.h içerisinde olan open() fonksiyonu aslında variadic bir fonksiyondur, printf() gibi. Fakat aslında iki kullanımı vardır: 2 argümanlı veya 3 argümanlı. 3 argümanlı kullanılacaksa bu 3. argüman mode_t türünden olmalıdır. Yani

#include <fcnlt.h>

int open(const char* path, int flags);
//VEYA
int open(const char* path, int flags, mode_t mode);

olmalıdır. Diğer kullanımlar tanımsız davranış, UB, sebebidir.

İlk parametre açılacak dosya adıdır.

İkinci parametre ise dosyanın açış modunu ve çeşitli ayarları iletmek için kullanılır. Bu parametre için tanımlanmış birçok sembolik sabit vardır. O_xxx formatında olan bu sembolik sabitler de fcntl.h başlık dosyası içerisindedir. İkinci flags isimli parametre bu sembolik sabitlerin OR’lanması, | ile oluşturulur. Burada uyulması gerekilen çeşitli kurallar vardır.

flags parametresi, O_RDONLY, O_WRONLY veya O_RDWR sembolik sabitlerinden sadece bir tanesini içermek zorundadır. 0 adet veya 2, 3 adet içeremez, yalnızca 1 tanesi olmalıdır.

 • O_RDONLY: Read-only açış

 • O_WRONLY: Write-only açış

 • O_RDWR: Read ve Write açış

Bunun dışında file creation flags ve file status flags sembolik sabitleri vardır. Bunlar | operatörü ile OR’lanabilir. Burada bulunan bazı sembolik sabitler Linux’a özgüdür, POSIX standartında yoktur, O_DIRECT gibi. Yani Linux, POSIX standartını bazı noktalarda genişletmektedir.

open() fonksiyonun ismi var olan dosyaların açılmasını çağrıştırsa da dosya yaratmak için de bu fonksiyon kullanılmaktadır. İşte mode_t türündeki 3 nolu parametre bu noktada işe yaramaktadır. Eğer flags ile O_CREAT veya O_TMPFILE geçilirse bu durumda 3 nolu parametre olan mode parametresinin sağlanması zorunludur. Aksi taktirde open() fonksiyonu stack’ten rastgele değerleri çekip, mode yerine bunları kullanacaktır. Bu da tanımsız davranışlara yol açabilir. Eğer bu iki flag ten herhangi biri yoksa, mode kullanılmaz ve 0 geçilebilir ya da open() fonksiyonu 2 argümanla çağrılabilir.


Burada bir parantez açmak istiyorum, C ve variadic fonksiyonlar ile ilgili. Gördüğünüz ve belirttiğim üzere open() variadic bir fonksiyon çünkü bazen 2 bazen ise 3 argüman alıyor. Burada bana ilk başta garip gelen şey, dokümanda geçen bir ifade oldu. Yukarıda da belirttiğim gibi O_CREAT ve O_TMPFILE geçmesek bile 3 nolu argümanı dilersek geçebiliriz. Yani bu durumda open() fonksiyonu 2 argüman okusa bile 3 argümanın geçilmesi problem yaratmıyor. Peki C ve özellikle stack organizasyonu açısıdan bu nasıl olabilir? İlk olarak gelin, musl kütüphanesindeki implementasyona bakalım. [1]

int open(const char *filename, int flags, ...)
{
 mode_t mode = 0;

 if ((flags & O_CREAT) || (flags & O_TMPFILE) == O_TMPFILE) {
  va_list ap;
  va_start(ap, flags);
  mode = va_arg(ap, mode_t);
  va_end(ap);
 }

 int fd = __sys_open_cp(filename, flags, mode);
 if (fd>=0 && (flags & O_CLOEXEC))
  __syscall(SYS_fcntl, fd, F_SETFD, FD_CLOEXEC);

 return __syscall_ret(fd);
}

Gördüğünüz üzere O_CREAT ve O_TMPFILE flag’larinin en az birinin olduğu durumda va_ macroları ile 3 nolu argümanın stack’ten alınması işlemi yapılıyor. Diyelim ki bu flagleri geçmedik ama 3 adet argüman geçtik. Bu problem değil mi? Aslında değil (en azından anladığım kadarıyla). Çünkü bir open() ı çağırırken 3 adet argümanı stack’e soktuk, open() geldi 2 adedini çıkardı 1 adedi stack’te kaldı. Burada fonksiyon argümanlarının stack’e ters sırada sokulduğunu varsayıyoruz. Yani stack’e ilk 3 nolu argüman, sonra 2 sonra 1 giriyor. Bu böyle olmak zorunda çünkü printf() stack’ten kaç argüman çekmesi gerektiğini ilk argümanı çekerek anlayabiliyor. Yani variadic fonksiyonların ilk argümanı çağrılan fonksiyonda stack’ten çekilecek ilk argüman olmalı yani stack’e en son push edilen argüman olmalı. Kalan 1 argümanın üzerinin otomatik ömürlü yerel değişkenlerle vs yazılması veya kullanılmaması problem değil. Esas problem, stack’ten fazla sayıda argüman çekmek. Şu SO cevabı konuyu daha güzel açıklıyor.


open() fonksiyonu bize bir int değer döndürmektedir. Eğer her şey yolunda giderse bize negatif olmayan bir tam sayı dönecektir. İşte bu döndürdüğü şey file descriptor, fd olarak adlandırılmaktadır. Fonksiyonun döndürdüğü fd değeri 0 olabilir, detaylara geleceğiz. Eğer open() başarısız olursa bize -1 döner ve errno set olur. errno ya bakarak hatayı anlayabiliriz.

Bknz: Hata Durumları, errno


open() a ikinci argüman olarak geçilecek flags kısmında birçok seçenek vardır. Hepsini şimdi görmek çok anlamlı olmayacak fakat en sık kullanılanlardan başlayalım. Bir kısmı Advanced I/O konularına gireceği için ilerleyen kısımlarda değiniriz.

O_CREAT seçeneği eğer dosya yoksa open() fonksiyonun önce bu dosyayı yaratıp, açmasını sağlar. CREAT, CREATE demektir (evet 1 harfin hesabını yapmışlar). O_CREAT verdiğimiz zaman, üçüncü argüman olan mode argümanını vermemiz gerekir. mode argümanları S_xxx formatındadır: S_IRWXU, S_IROTH gibi. Bu mode değerleri dokümante edilmiştir. [2] Bunlar dosya izinleri ile ilgilidir, sonra daha detaylı göreceğiz.

Hemen bir örnek yapalım.

#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
 int fd = open("olmayandosya.txt", O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRGRP | S_IROTH );
 if (-1 == fd) {
  perror("dosya acilamadi");
  return 1;
 }
 printf("Dosya Acildi, fd = %d\n", fd);
}

Yukarıdaki kodu derleyip çalıştırdığımız zaman aşağıdaki çıktıyı alıyoruz:

Dosya Acildi, fd = 3

Programımızı çalıştırdığımız dizinde de olmayandosya.txt oluşuyor:

-rwxr--r-- 1 alper alper 0 Jun 16 12:57 olmayandosya.txt*

Normalde bu dosya yoktu fakat O_CREAT bayrağını verdiğimiz için open() fonksiyonu bu dosyayı oluşturdu. Şimdi dosyamızı silelim ve O_CREAT bayrağını da kaldıralım, yani:

int fd = open("olmayandosya.txt", O_RDWR , S_IRWXU | S_IRGRP | S_IROTH );

şekline getirelim. Konuştuğumuz gibi bu durumda üçüncü argümanların bir önemi yok, bırakabiliriz fakat kafa karışıklığı yaratmamak adına silmek daha doğru olacaktır.

rm olmayandosya.txt diyerek oluşmuş dosyayı silelim ve yeni programımızı çalıştıralım.

dosya acilamadi: No such file or directory

Bu sefer open() bize -1 yani hata döndü, biz de perror ile hata mesajını gördük. O_CREAT bayrağı olmadığı için dosya yoksa dosya yaratılmıyor ve olmayan dosya açılamadığı için hata alıyoruz.

Son olarak programımızı tekrar ilk haline getirelim, yani O_CREAT bayrağı olsun ve çalıştıralım. Sonra dosyamızı elle modifiye edelim, tekrar çalıştıralım ve dosyanın bozulmadığını görelim:

alper@brs23-2204:~/temp$ ll olmayandosya.txt
ls: cannot access 'olmayandosya.txt': No such file or directory

alper@brs23-2204:~/temp$ ./a.out
Dosya Acildi, fd = 3

alper@brs23-2204:~/temp$ ll olmayandosya.txt
-rwxr--r-- 1 alper alper 0 Jun 16 13:15 olmayandosya.txt*

alper@brs23-2204:~/temp$ cat olmayandosya.txt

alper@brs23-2204:~/temp$ echo "deneme" > olmayandosya.txt

alper@brs23-2204:~/temp$ cat olmayandosya.txt
deneme

alper@brs23-2204:~/temp$ ./a.out
Dosya Acildi, fd = 3

alper@brs23-2204:~/temp$ cat olmayandosya.txt
deneme

Gördüğünüz üzere programımız çalıştığı zaman eğer o dosya varsa o dosyayı silmiyor, var olanı açıyor. Yani O_CREAT bayrağı dosya varsa etkili olmuyor.


Şimdi gelin O_EXCL yani exclusive mode flag’ine bakalım. Bu flag O_CREAT ile beraber kullanılmaktadır. Burada open() fonksiyonu eğer dosyayı sıfırdan yaratmıyorsa ve var olan dosyayı açıyorsa başarısızlıkla dönecektir. Yani O_EXCL ile open() ın var olan dosyayı açmadığından, dosyayı yeni yarattığından emin olabiliyoruz.

int fd = open("olmayandosya.txt", O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL, S_IRWXU | S_IRGRP | S_IROTH );

şeklinde kodu değiştirip denemeler yapalım.

alper@brs23-2204:~/temp$ rm olmayandosya.txt

alper@brs23-2204:~/temp$ ./a.out
Dosya Acildi, fd = 3

alper@brs23-2204:~/temp$ ./a.out
dosya acilamadi: File exists

İlk olarak dosyamızı sildik, sonra programımızı çalıştırdık. Dosya open() tarafından yaratıldı ve program sonlandı. Fakat daha sonra programı tekrar çalıştırdığımızda File exists hatası aldık. Çünkü dosya zaten vardı ve O_CREAT ile dosya oluşturmadığımız için O_EXCL bayrağından dolayı bu open() bize bu sefer hata döndü.


Şimdilik open() fonksiyonuna ara verelim. Çünkü open() ile ilgili bazı kavramları anlamak için dosya izinleri, user, group id, process gibi kavramları anlamamız gerekiyor. Biraz onlara bakarız. Ama genel olarak fonksiyonun yapısını görmüş olduk. Detaylı kullanım bilgileri, kullanabileceğimiz mod ve bayraklar her zaman olduğu gibi dokümantasyonda yer alıyor. [2] Konularda ilerledikçe open() a tekrar tekrar dönüp, diğer kullanım senaryolarına bakacağız.