Excalidraw

../../_images/excalidraw.jpg

excalidraw.com un neredeyse aynısını self-hosted olarak çalıştırabilirsiniz. Daha çok toplantılarda, ekran paylaştığınız durumlarda hızlı çizimler yapmak için ya da taslak bir şeyler çizmek için kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak el yazısı tarzı Virgil isimli bir yazı stili var, değiştirebiliyorsunuz. Benim favori araçlarımdan biri.

Docker