rwx, Dosya, Dizin

Bu yazıda, rwx bayrak yani flag lerinin dosya ve dizinlerde ne anlama geldiğini örneklerle anlatmaya çalışacağım.

Önceki yazılarda da bahsettiğim gibi Linux üzerinde bir dosya veya dizinin izinleri 3 farklı kategoride verilmektedir: user yani dosya veya dizine sahip olan kullanıcının izinleri, group yani dosya veya dizine sahip olan grubun izinler ve others yani dosyanın ait olduğu kullanıcı ve grup dışında kalan kişilerin sahip olduğu izinler. Her bir kategoride de 3 farklı, birbirinden bağımsız izin türü bulunuyordu: r, w ve x. Şimdi bunların anlamına bakalım.

İzinlerin Kontrol Sırası

Kernel tarafında izinler ilk olarak kullanıcı izni ve sonra grup izni olarak kontrol edilmektedir. İşlem yapmak isteyen kullanıcı, üzerinde işlem yapılmak istenen dosya veya dizinin sahibi ise user izinleri kontrol edilir. Eğer kullanıcı aynı zamanda dosya veya dizinin sahibi olan gruba ait olsa bile tekrar bir kontrol yapılmaz. Yani kabaca şöyle:

if (kullanıcı == dosya/dizin sahibi kullanıcı)
 user izinlerini uygula
else if (kullanıcı == dosya/dizin sahibi gruba ait)
 group izinlerini uygula
else
 others izinlerini uygula

Şimdi bunu göstermek için bir örnek yapalım:

ay@400:~/sys $ echo "Yazı" > yazi.txt

ay@400:~/sys $ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 ay ay 6 Jul 6 13:52 yazi.txt

ay@400:~/sys $ chmod u-rw yazi.txt

ay@400:~/sys $ ls -l
total 4
----r--r-- 1 ay ay 6 Jul 6 13:52 yazi.txt

ay@400:~/sys $ groups
ay

ay@400:~/sys $ cat yazi.txt
cat: yazi.txt: Permission denied

Yukarıda yazi.txt isminde bir dosya oluşturuyorum, içinde de Yazı yazıyor. Bu dosya ay kullanıcısına ve ay grubuna ait. İlk ls komutu ile ay kullanıcısının rw haklarının, ay grubunun da r hakkının olduğunu görebiliyoruz. Hatta sistemdeki herkesin yani others grubunun da okuma hakkı var. Daha sonra chmod komutu ile ay kullanıcısının tüm haklarını elinden alıyorum. İkinci ls te bunu görüyoruz, ay kullanıcısının hiçbir hakkı yok, --- yazıyor. Fakat ay grubunun ve aslında sistemdeki tüm kullanıcıların r yani okuma hakkı var. groups komutu ile ay grubuna ait olduğumu görüyorum. Fakat cat ile dosyayı okumaya çalıştığımda yetki hatası alıyorum. Aslında dahil olduğum ay grubunun okuma hakkı var hatta sistemdeki herkesin yani others ın bile hakkı var ama ben okuyamıyorum! Neden? Çünkü kernel kontrolü yukarıda yazdığım pseudo code gibi yapıyor. Ben dosyanın kullanıcısı olduğum için dosyanın kullanıcıya ait izinlerine tabi oluyorum. Tutup da şunu demiyor: “Bu kişi aynı zamanda dosyanın ait olduğu grupta, onun izinlerini de uygulayayım.” Elbette böyle bir durumda gariplikler ortaya çıkabiliyor, eğer izinleri bu şekilde verirseniz. Yani dosya size ait, siz okuyamıyorsunuz ama sizin dışınızdaki herkes okuyabiliyor. Kernel others ya da group izinlerine bakarak size otomatik yetikler vermiyor.

Bu yüzden tipik olarak dosya/dizin izinlerinde izinler kullanıcıdan gruba ve diğerleri kısmına geçerken genelde kısıtlanarak geçer, diğer türlü garip durumlar oluşabiliyor. Bir başka deyişle grubun izinleri kullanıcıdan, diğerlerinin izinleri de gruptan fazla olmuyor.


Şimdi çeşitli minik deneyler üzerinden izinleri anlamaya çalışalım. Dosya üzerindeki izinler kolay anlaşılıyor fakat dizin üzerinde izinler, özellikle x izni, biraz karışabiliyor.

Tekrar: Dizin ve inode Kavramı

Önceki yazılarda inode kavramından ve dizinlerin aslında ne olduğundan bahsetmiştim. Bunu iyi anlarsak özellikle dizin izinlerinde işimiz daha kolaylaşacaktır. O yüzden biraz tekrar yapalım.

Şimdi bir dosya yarattığımız zaman, dosyanın içerisinde bir içerik oluyor, dosyanın adı oluyor ve dosya ile ilgili çeşitli bilgiler oluyor: izin bilgileri, yaratılma tarihi gibi şeyler. Bu tarz bilgileri meta data diyebiliriz. Yani bir dosyanın içeriğinin yanında dosya ile ilgili tutulan başka bilgiler de var. Linux, bu bilgileri 3 parçaya bölüyor:

 • Dosyanın adı

 • Meta data bilgileri

 • Dosyanın içeriği

Her bir dosyaya ait bir inode bulunuyor. İşte inode içerisinde dosyaya ait meta data bilgileri tutuluyor. inode içerisinde tutulan bilgilerden biri de dosyanın içeriğinin disk üzerinde nerede olduğu. Bunu C dilindeki pointerlara benzetebiliriz. inode içerisinde adeta dosyanın içindeki verinin diskte nerede olduğunu tutan bir pointer bulunuyor. Dosya adı ise ne inode, ne de dosya içeriğinde tutuluyor.

Linux üzerinde dizin yani klasör dediğimiz şeyler de aslında birer dosyadır, fakat özel dosyalardır. İçerlerinde ise inode-dosya ismi çiftleri adeta bir liste gibi bulunur, dizin dediğimiz özel dosyanın içerisinde bu bilgiler yer alır. Yani dosyanın ismi adeta dizinin bir özelliğidir. Hemen minik bir örnek yapalım:

a
├── b.txt
├── c.txt
└── d
  └── e.txt

Burada a isimli bir dizin var. İçinde b.txt ve c.txt dosyaları var, bir de d isimli bir dizin var. Onun içerisinde de e.txt bulunuyor.

$ ls -li a

total 4
392227 -rw-r--r-- 1 ay ay  0 Jul 6 17:59 b.txt
392228 -rw-r--r-- 1 ay ay  0 Jul 6 17:59 c.txt
392354 drwxr-xr-x 2 ay ay 4096 Jul 6 17:59 d

Şimdi burada a nın içerisindeki girdilerin inode sayılarını da görüyoruz. O halde a dediğimiz dizinin içerisinde aslında şöyle bir şey yazıyor gibi düşünebiliriz:

392227 b.txt
392228 c.txt
392354 d

Benzer durum d için de geçerli:

$ ls -li a/d

total 0
392356 -rw-r--r-- 1 ay ay 0 Jul 6 17:59 e.txt

Benzer şekilde d dediğimiz dizinin içinde de şöyle bir bilgi var:

392356 e.txt

Şimdi a nın içeriğini tekrar düşünelim. Linux’ta dosya uzantıları pek anlamlı değil. Yani b.txt yerine b diye de bir metin dosyası oluşturabilirdim. a nın içeriğine baktığımız zaman bir liste şeklinde inode-dosya ismi çiftleri görüyoruz. Peki buradan b veya d bir dosya mı, dizin mi hatta daha da açarsak socket mi anlayabiliyor muyuz? Hayır. Bunun için numarası verilen inode’a gidip “Kardeş sen nesin?” dememiz gerekiyor. Dosya türüne bakmak, sık yapılan bir iş. ls dediğimiz zaman bile dosya türleri gösteriliyor. Özellikle içeriği fazla olan dizinlerde veya recursive listelemede her girdinin türüne bakmak için inode’a gitmemiz oldukça maliyetli. Bu yüzden Ext dosya sistemleri tipik olarak dizin girdisi içerisinde dosya türü ile ilgili de bir bilgi tutuyor. Benzer bilginin aynısı o dosyanın inode’u içerisinde de yer alıyor. Fakat kavramları konuşmamız için dizin yapısını sadece inode-dosya ismi çifti olarak hayal etmek bizi yanıltmıyor. İşleri basit tutmak için böyle düşünmeye devam edelim. Girdi türünün dizin içerisinde de tutulmasını işleri hızlandırmak için bir önbelleğimsi mekanizma olarak hayal edebilirsiniz.

Yukarıdaki organizasyonu şöyle hayal edebiliriz:

../_images/inode-icerik-iliskisi.png

inode temelli yapıyı bu şekilde hayal edebiliriz. inode veri yapısı içerisinde dizin ve dosyaların Tür kısımlarının farklı olduğuna dikkat ediniz.


Sıradan dosyalar üzerinde read ve write ın ne anlama geldiğini biliyoruz. execute kısmına en son bakalım. İş, dizinlere geldiği zaman daha çok karışıyor.

Ne demiştik, dizinler aslında inode-dosya adı çifti tutan özel dosyalardır. Diyelim ki bir dizin üzerinde sadece read hakkımız var ve başka bir hakkımız yok. Bu durumda ne yapabiliriz? Alabileceğimiz iki bilgi var, içersindeki dizin ve dosyaların isimleri ve inode bilgileri. a dizininde sadece r hakkım olsun:

$ ls -l

total 4
dr--r-xr-x 3 ay ay 4096 Jul 6 17:59 a

a nın içerisinde var olanları görebiliyor muyum? E hemen deneyelim:

$ ls -l a

ls: cannot access 'a/b.txt': Permission denied
ls: cannot access 'a/c.txt': Permission denied
ls: cannot access 'a/d': Permission denied
total 0
-????????? ? ? ? ?      ? b.txt
-????????? ? ? ? ?      ? c.txt
d????????? ? ? ? ?      ? d

Hmm, ilginç şeyler oluyor. a nın içerisinde olan dizin ve dosyaları gördük fakat erişim hataları da aldık. Yani içinde olanları biliyoruz fakat içerisinde olan şeylerin bilgileri elimizde yok, ? işareti olarak geldi. Peki neden? Çünkü dizin üzerinde execute yani x hakkımız yok!. Dizinler üzerindeki x hakkını şuna benzetebiliriz: Dizini okuyarak içerisinde bulunanların adlarını ve inode bilgilerini aldık. Fakat içerideki şeylerin bilgilerini edinmemiz için her birinin inode veri yapısına ulaşmamız gerekiyor. İşte bir dizinde execute hakkımız olmadığı zaman o dizinin altında bulunan inode’lara erişemiyoruz gibi düşünebiliriz. Örneğin b.txt nin inode değerini biliyoruz fakat a dizininde x hakkımız olmadığı için bu inode’un içeriğine bakamıyoruz. Dizinler üzerindeki execute hakkını adeta bir geçiş noktası gibi de düşünebiliriz. O dizinin içine de giremiyoruz.

$ cd a

bash: cd: a: Permission denied

Şöyle bir benzetme yapabiliriz:

Dizinleri kapısı olan birer oda gibi düşünelim. Bu kapının bir camı var ve içeride de ışık var. Peki içeride ne var? Dizinin içerisinde bulunan dosya ve dizinlerin isim ve inode bilgileri. Dizinler üzerinde r ve x haklarını şöyle hayal edebiliriz:

 • r YOK, x YOK: Kapının anahtarı yok, içerideki ışık da kapalı. İçeriye giremiyoruz. Kapının camından baksak da içersi gözükmüyor. Yani dizinin içerisinde ne olduğunu da bilmiyoruz.

 • r VAR, x YOK: Kapının anahtarı yok, fakat içerisinin ışığı yanıyor. İçeriye giremiyoruz. Ama kapının camından içeriye bakarsak ne olduğu gözüküyor. Dizinin içerisinde ne var ve nerede duruyor biliyoruz. Ama anahtarımız olmadığı için kapıyı açıp, içeriklere erişemiyoruz.

 • r YOK, x VAR: Kapının anahtarı var, fakat içerisi karanlık. İçeride ne olduğunu göremiyoruz. Ama bildiğimiz bir içerik varsa ona devam edebiliyoruz. Yani zifiri karanlık ama yollar açık. Sadece nereye gideceğimizi bilirsek ilerleyebiliriz.

 • r VAR, x VAR: Kapının anahtarı var, içerisi de aydınlık. Her şeyi görüp, yolumuza devam edebiliyoruz.

İşte kendimizi dosya sisteminde odalar yani dizinler arasında gezen biri olarak hayal edersek cd komutu ile ilgili odaya yani dizine girmeye çalışıyoruz. x hakkımız yoksa yani odanın anahtarı bize verilmediyse içeriye de giremiyoruz.


Şimdi yukarıdaki örneğe geri dönelim. Sadece r hakkımız vardı. Odanın içine bakabildik, ışığı yanıyor ama içeriye giremiyoruz. Dikkatinizi bir şey çekti mi? İsimle beraber bir bilgi daha var: tür bilgisi yani - ve d karakterleri. Demiştik ki bunlar aslında ilgili inode içerisinde bulunuyor. Bunlara erişemiyorsak, ls komutu d ve - bilgilerini nerden alıyor? Biraz önce de belirttiğim gibi aslında dizin içerisinde erişim kolaylığı için bu bilgiler saklanıyor. Bu sayede r hakkı ile görebiliyoruz. Yani aslında inode-isim-tür şeklinde üçlü bir veri seti var gibi düşünebiliriz. Ama bu kısım bence gerçekten önemli değil. Yani r hakkı varken tür bilgisi görebiliyor muyuz sorusu bence çok detay, ana konudan sapmayalım.

O zaman bir de inode bilgisini bulmaya çalışalım içerideki dosya ve dizinlerin. a yı okuyabildiğimize göre bu bilgileri alabilmemiz lazım değil mi?

$ ls -il a

ls: cannot access 'a/b.txt': Permission denied
ls: cannot access 'a/c.txt': Permission denied
ls: cannot access 'a/d': Permission denied
total 0
? -????????? ? ? ? ?      ? b.txt
? -????????? ? ? ? ?      ? c.txt
? d????????? ? ? ? ?      ? d

Hmm, inode bilgisi yerine yine ? aldık, en sağdaki. Niye böyle oldu? Bu ls komutunun inode bilgisini edinme yöntemi ile ilgili. strace ile çalıştırırsanız statx sistem çağrısını yaptığını görebilirsiniz. Bu çağrı direkt hedef dosya üzerinde yapılıyor, a/b.txt gibi. Fakat a üzerinde x hakkımız olmadığı için bu sistem çağrısını ls komutunun yetkisi yetmiyor. Yani ls, a nın kapısından geçip içeriye ulaşıp bilgileri toplamak istiyor. Ama inode değerini alabileceğimizi size göstereceğim:

$ find . -name b.txt -printf "%f - %i\n"

b.txt - 392227

find komutu ile aynı sistemde b.txt nin inode değerini alabildik. strace ile bakarsak find komutunun stat çağrısı yaptığını görüyoruz. Burada statx veya stat ile ilgili bir çıkarım yapmıyorum. Demek istediğim şey ls ve find farklı birer program olduğu için farklı davranabiliyorlar. find komutu, dizin üzerinde execute hakkı olmadan içerisinde bulunan dosyanın inode bilgisini bize verebiliyor.


Bence zor kısmı atlattık. Dizinde r hakkımız varsa içeriğini görebiliyoruz ama x hakkımız yoksa o içeriklere erişemiyoruz, sadece adını görmüş oluyoruz hatta dizinin içine de giremiyoruz.

Şimdi a üzerinde sadece x hakkımız olsun.

$ ls -l

total 4
d--xr-xr-x 3 ay ay 4096 Jul 6 17:59 a

a nın içeriğine bakabilir miyiz?

$ ls -l a

ls: cannot open directory 'a': Permission denied

Hayır! Oda benzetmesine devam edelim. a nın kapıları açık ama içerisi zifiri karanlık. İçinde ne var bilmiyorum. Ama biz içinde b.txt olduğunu biliyoruz. Bunun içeriğine erişebilir miyiz?

$ cat a/b.txt

Ben b.txt nin icerigiyim

Cevabımız evet! Yani a dan geçip b.txt ye ulaştım ama b.txt nin varlığını bildiğim için.

Benzer şekilde cd a diyerek de a nın içine girebiliyorum ama her yer karanlık. İçeride iken ls dersem yine hata alıyorum, göremiyorum ki içinde ne var!


Peki dizinlerdeki w hakkı nedir. Dizinleri inode-dosya ismi tutan bir dosya gibi düşünürsek burada yazma hakkımız varsa bu listeyle de oynayabiliriz demek. Ne yapabiliriz? Dosya isimlerini değiştirebiliriz. Yeni dosyalar ekleyebiliriz ve dosya silebiliriz. Dosya silme işi ilginç. Bir dosyayı silmek için o dosyaya yazma hakkımızın olması gerekmiyor. O dosyanın bulunduğu dizine yazma hakkımız olsa bu yeterli. Bir dosyayı sildiğimiz zaman diskten silineceği garanti değil, bu konuya hard ve soft link konusunda değiniriz. Ama bir örnek yapalım.

a ya rwx haklarımı verip içine girdim, b.txt dosyasından herkesin tüm haklarını aldım.

$ ls -lah
total 16K
drwxr-xr-x 3 ay ay 4.0K Jul 6 17:59 .
drwxr-xr-x 3 ay ay 4.0K Jul 6 17:59 ..
---------- 1 ay ay  25 Jul 6 19:16 b.txt
-rw-r--r-- 1 ay ay  0 Jul 6 17:59 c.txt
drwxr-xr-x 2 ay ay 4.0K Jul 6 17:59 d

ay@400:~/sys/a $ cat b.txt
cat: b.txt: Permission denied

ay@400:~/sys/a $ echo "yazma denemesi" > b.txt
bash: b.txt: Permission denied

Ne yazabiliyorum ne okuyabiliyorum. Peki silebiliyor muyum? Evet! Silebiliyoruz çünkü a ya yazma hakkımız var. rm b.txt dediğimiz zaman remove write-protected regular file diyor, dosyada yazma hakkımız olmadığı için emin misin diyor fakat buna y dersek çatır çutur siliyor.


a dizindeki haklarımızı -w- konumuna getirelim. Bu durumda cd ile giremeyiz. Ama uzaktan değişiklikler yapabilir miyiz?

$ ls -l
total 4
d-w-r-xr-x 3 ay ay 4096 Jul 6 19:40 a

ay@400:~/sys $ rm a/c.txt
rm: cannot remove 'a/c.txt': Permission denied

ay@400:~/sys $ touch a/f.txt
touch: cannot touch 'a/f.txt': Permission denied

Hmm, ilginç. a da w hakkım var. O yüzden inode-dosya adı tablosunu değiştirebiliyorum. Peki neden c.txt yi silemedim? Çünkü a da x hakkım yok. rm ile dosya silerken olan birkaç işlem var. a nın içerisinden c.txt satırının silindiği doğru fakat c nin inode’u içerisinde de değişiklik yapılması gerekiyor, örneğin hard link sayısı 1 eksiltilecek. Fakat a da x hakkım olmadığı için c nin inode’una da erişemiyorum.

O yüzden bir dizinde x hakkı olmadan w hakkının olması pratikte anlamlı olmamaktadır. [1]


Şimdi dosya üzerindeki execute hakkına bakalım. Aşağıdaki gibi bir BASH scripti yazalım:

echo "Merhaba Dunya!"

fakat bu dosyaya x hakkı vermeyelim:

$ ls -l script.sh

-rw-r--r-- 1 ay ay 34 Jul 6 23:13 script.sh

Bu durumda bu dosyayı çalıştıramıyoruz:

$ ./script.sh

bash: ./script.sh: Permission denied

Fakat bash script.sh dersek çalışıyor:

$ bash script.sh

Merhaba Dunya!

Bu nasıl oldu? Biz burada aslında bash programını çalıştırdık fakat ona argüman olarak script.sh dosyasını verdik. Yani execute edilen şey aslında bash. BASH scriptleri özünde satır satır interpret edildikleri için dolaylı yoldan çalıştırılmış oldu. Burada dosyanın read hakkına sahip olması yeterli, çünkü bash programı dosyayı okuyabildi. Python scriptlerinde de benzer bir şey yapabiliriz, python script.py gibi. Yani interpreted, script tabanlı dosyalarda ilgili script dilini interpret eden programı çağırabiliriz.


Biraz gıcıklaştıralım. C dilinde aynı yazıyı basan programı yazıp derleyeyim, printf("Merhaba Dunya!\n") yani. a.out şeklinde bir dosya çıkıyor. Diyelim ki bunda da x hakkım yok. Scriptlerde olduğu gibi xxx a.out diyerek bunu çalıştırabilir miyim? xxx ne olmalı? Aslında evet. Burada da dynamic loader ı kullanabiliriz. [2] Ama bu konu dışı bir konu:

$ /lib/ld-linux-aarch64.so.1 ~/sys/a.out

Merhaba Dunya!

ld ile benzer bir işlem gerçekleştirebiliriz. Ben bu denemeleri ARM bir platformda yaptığım için içinde aarch64 geçiyor.

Özet

Dosya/dizin izinlerine bakılırken sırası ile kullanıcı, grup ve others izinlerine bakılır. Eğer biz ilgili dosya veya dizinin kullanıcısı isek, kullanıcı izinleri bizim için geçerli olur, diğerlerinin ne olduğu önemli olmaz. Eğer değilsek ama grubumuz tutuyorsa bu sefer grup izinleri geçerli olur. Tutan yoksa others oluruz.

Sıradan düz dosyalarda w hakkı dosyayı yazmamızı, r hakkı okumamızı, x hakkı ise çalıştırmamızı sağlar.

Dizinlerde ise işler biraz daha farklı. x hakkı ile dizinin içinden geçebiliyoruz. Buna bazen bu yüzden search permission da denebiliyor. w hakkı ile dizinin içeriği ile oynayabiliyoruz fakat x hakkı yoksa pek bir anlamı olmuyor. r hakkı ile de dizin içeriğini görebiliyoruz.

İlgili Bağlantılar