Hata Durumları, errno

Çağırdığımız sistem ya da POSIX fonksiyonları çeşitli durumlarda bize hata dönebilirler, isteklerimizi yerine getiremeyebilirler. Birçok sistem fonksiyonun dokümanında hata durumları için bir kısım bulunmaktadır. write() fonksiyonundan devam edelim: [1]

ERRORS

    EAGAIN The file descriptor fd refers to a file other than a
       socket and has been marked nonblocking (O_NONBLOCK), and
       the write would block. See open(2) for further details on
       the O_NONBLOCK flag.

    EAGAIN or EWOULDBLOCK
       The file descriptor fd refers to a socket and has been
       marked nonblocking (O_NONBLOCK), and the write would
       block. POSIX.1-2001 allows either error to be returned
       for this case, and does not require these constants to
       have the same value, so a portable application should
       check for both possibilities.

    EBADF fd is not a valid file descriptor or is not open for
       writing.
...

write() fonksiyonu birçok hata oluşturabiliyor, ben bir kısmını aldım. Bazı fonksiyonlar ise çok az sayıda hata koşulu var iken bazı fonksiyonlar için bu sayı fazla oluyor fakat hepsi için hataları yakalama yöntemi aynı: errno

errno

errno, C dili ile uğraştıysanız duymuş olabileceğiniz bir kelime. errno, C standartlarında bulunuyor. Yani ister POSIX uyumlu bir yerde çalışın, ister uyumsuz olsun, ister Windows üzerinde olsun errno C dilinde olan bir kavram, POSIX veya Linux ile sınırlı değil. POSIX standartları da C dilinde var olan errno hata bildirim yöntemini tercih etmiştir. [2] O zaman önce C dilindeki errno kullanımına bakalım.

C89’dan yani ilk C standartından itibaren errno ve errno.h standartlar içerisinde yer alıyor. Standart C kütüphane fonksiyonları, hata bildirimleri için bu yöntemi kullanabiliyorlar. [3]

errno yu, int türden bir değişken gibi düşünebiliriz. Fakat aslında teknik olarak bu tam doğru değil. C11 standartlarına kadar errno hakkında şöyle bir ifade bulunuyordu:

It is unspecified whether errno is a macro or an identifier declared with external linkage.

C11 ile burada bir değişiklik yapıldı ve bu ifade kaldırıldı, errno nun aslında bir önişlemci macro’su olması sağlandı. [4] Ama biz kullanıcılar açısından bu fark çok önemli değil, sonuçta derleyici yazmıyoruz. errno.h içerisinde extern int errno; şeklinde bildirimi yapılmış global bir değişken gibi düşünebiliriz.

errno ya erişmek için kodumuza errno.h ı #include etmemiz gerekiyor. Bu noktadan sonra errno yu rezerve edilmiş gibi global değişken gibi düşünebiliriz, ama arka planda macro olabilir. Problem yaşamamız için errno yu #undef etmeye çalışmamalıyız. Ayrıca POSIX standartları errno isminde bir şey tanımlamamamız gerektiğini belirtiyor. [5]

It is unspecified whether errno is a macro or an identifier declared with external linkage. If a macro definition is suppressed in order to access an actual object, or a program defines an identifier with the name errno, the behavior is undefined.

Benzer ifade C standartlarında da var:

If a macro definition is suppressed in order to access an actual object, or a program defines an identifier with the name errno, the behavior is undefined.

Yani özetle errno.h ı include edin ya da etmeyin errno isminde kendiniz bir şeyler tanımlamayın, başka bir isim bulun. (Yani aslında errno.h ı kullanmıyorsanız errno tanımlamak problem de olmayabiliyor bazı durumlarda ama başka isim mi bulamadınız kardeşim, bela aramayın!)


C’de bir kütüphane fonksiyonu başarısız olduğu zaman, 0 olmayan bir tam sayı ya da NULL pointer dönebiliyor. İşte bu durumda bu fonksiyon tarafından errno, daha detaylı bir hata bilgisi vermek için set edilebiliyor. Biz de bu değere bakarak hata hakkında detaylı bilgi edinebiliyoruz. Aşağıdaki koda bakalım:

#include <stdio.h>
#include <errno.h>

int main(void)
{
 printf("%d\n", errno); //0

 FILE* f = fopen("olmayan-dosya.txt","r");
 if (!f)
  printf("%d\n", errno);
 errno = 0; //bizim sorumluluğumuzda
}

Bu kodun çıktısı:

0
2

olmaktadır.

Program başlangıcındaki thread’te errno nun değerinin 0 olacağı C standartları tarafından garanti edilmiştir. Çok thread’li programlarda her thread için ayrı bir errno vardır. Standartlar, başlangıç thread’i hariç diğer thread’lerdeki errno değerinin belirsiz olacağını belirtmektedir. Standart C fonksiyonları, errno yu hata olsun olmasın bir pozitif sayıya set edebilirler. Fakat C kütüphanesi fonksiyonları errno yu 0’a set etmezler. Dilersek biz elle 0 yazabiliriz.

Yukarıdaki kodda var olmayan bir dosya fopen() standart C fonksiyonu ile açılmaya çalışılmış. Dosya olmadığı için fopen() bize NULL pointer dönmüş ve errno yu set etmiştir.

Aslında bu örnek iyi bir örnek değildir. Çünkü C standartları gereğince fopen() fonksiyonunun hata durumunda errno yu set etme gibi bir zorunluluğu yoktur. Hata durumunda errno nun set edilmesi POSIX standartlarında zorunlu kılınmıştır. [6] Fakat Microsoft C derleyicisi de uyumluluk adına errno yu bu durumda set etmektedir. C standartlarında fgetpos() gibi fonksiyonların errno yu set etmesi zorunlu kılınmıştır. Yine de basitlik açısından yukarıdaki örneğin vermeyi tercih ettim. Ama yine de bu şekilde kullanım C standartları açısından doğru değildir çünkü errno, fopen() tarafından set edilmeyebilir.


Peki 2 nolu hata ne demektir? Bunu anlamak için errno.h içerisindeki sembolik sabitlere bakmamız gerekir. errno yu anlamlandırmak için standart C’de bulunan bazı yardımcı fonksiyonları kullanabiliriz.

#include <stdio.h>
void perror(const char *s);

stdio.h içerisinde prototipi bildirilen perror() fonksiyonu standart hata akımına, stderr, istediğimiz bir mesaj ile beraber hata bilgisi yazdırmaktadır. [7] Kodumuzu değiştirelim:

#include <stdio.h>
#include <errno.h>

int main(void)
{
 printf("%d\n", errno); //0

 FILE* f = fopen("olmayan-dosya.txt","r");
 if (!f){
  printf("%d\n", errno);
  perror("Patladık!");
 }
 errno = 0; //bizim sorumluluğumuzda
}

Çıktı:

0
2
Patladık!: No such file or directory

Gördüğünüz üzere bizim mesajımız ile beraber hatayı yazdırdı. Demek ki benim sistemimde 2, bu demekmiş. Dikkat ederseniz perror() a ayrıca errno geçmiyoruz çünkü errno adeta bir global değişken olduğu için perror() tarafından okunabiliyor.

Bir diğer fonksiyon da string.h içerisindeki strerror() fonksiyonudur. Bu fonksiyon da ilgili hata kodunu, string bir mesaja çevirmeye yarar.

for (int i = 0; i < 30; ++i)
 printf("error code %2d: %s\n", i, strerror(i));

Dilersek bu şekilde hata kodlarının anlamlarını öğrenebiliriz. Dikkat ederseniz bu fonksiyon global değişken gibi düşündüğümüz errno yu okumuyor, argüman olarak bir hata kodu alıyor. Elbette bunu çağırırken strerror(errno) dersek, perror() benzeri bir etki alırız. strerror(), standart bir C fonksiyonudur.

POSIX ve Sistem Fonksiyonları

Gelelim POSIX ve sistem fonksiyonları ile errno nun kullanımına. POSIX, kendi fonksiyonları için sembolik sabit şeklinde hatalar tanımlamıştır. Formatları, EXXX şeklindedir. EACCES, EAGAIN, EBADF gibi. Bu sembolik sabitlerin değerleri ise POSIX standartlarında uspecified olarak bırakılmıştır. [8] Standart C fonksiyonları gibi POSIX fonksiyonları da errno yu 0 değerine set etmezler:

No function in this volume of POSIX.1-2017 shall set errno to zero.

errno ile ilgili yapılabilecek hatalardan biri de bir fonksiyon hata dönmemiş olsa bile errno yu anlamlandırmaya çalışmaktır. errno, fonksiyon hata döndüyse anlamlı olacaktır. Elbette her fonksiyonun dokümanına bakmalıyız.

errno Değerleri

Ubuntu üzerinde sudo apt install moreutils ile moreutils paketini yükleyerek komut satırı üzerinden errno programını çalıştırıp hata kodlarını öğrenebiliriz. errno -l diyerek tüm kodları listeleyebilir, errno 2 diyerek ise 2 nolu hata hakkında bilgi alabiliriz.

Örnek olarak open() POSIX fonksiyonu ile aşağıdaki gibi bir kullanım düşünebiliriz:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>

int main(void)
{
 int fd;

 if ((fd = open("olmayandosya", O_RDONLY)) == -1) {
  fprintf(stderr, "open failed: %s\n", strerror(errno));
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 printf("success\n");

 return 0;
}

Çıktı:

open failed: No such file or directory

Ya da istersek kendimize boilerplate bir kod hazırlayabiliriz:

void exit_sys(const char* msg)
{
 perror(msg);
 exit(EXIT_FAILURE);
}

//...

exit_sys("Elveda zalim dünya");

Bakınız