CI/CD Variables

CI’da kullanılmak üzere kendimiz de değişkenler üretebiliyoruz. Özellikle belirli bir grup altında olan projelerde grup tabanlı variable yaratmak kullanışlı oluyor. YML içerisinde hard coded bir şeyler koymak yerine bunları variable olarak tanımlayabiliyoruz.

UI üzerinden yapılan işlemler Settings -> CI/CD altında yapılıyor. Diyelim ki container registry adresini variable olarak tanımladık, adı $CUSTOM_REGISTERY olsun. Bunu .gitlab-ci.yml içerisinde kullanabiliyoruz:

build:
  image: $CUSTOM_REGISTERY/ubuntu:22.04

gibi

Değişken tanımlarken çeşitli ayarlar mevcut, değişkenin görünürlüğü ile ilgili. Kritik bilgi içerip içermemesi ve senaryoya göre bir ayarlama yapabilirsiniz.

Kaynaklar