write(), size_t ve ssize_t

Yapılacaklar

Yazım aşamasında

Sisteminizdeki SSIZE_MAX değerini de öğrenebilirsiniz:

ay@dsklin:~$ getconf -a | grep SSIZE_MAX
SSIZE_MAX             32767
_POSIX_SSIZE_MAX          32767